O darování

Pokud jsou Vám tyto webové stránky přínosné máte možnost podpořit další fungování těchto stránek darováním finanční částky. To je možné dvěma způsoby. Převodem na bankovní účet či prostřednictvím služby PayPal.

Darováním finančního obnosu ve prospěch bankovního účtu u společnosti AirBank, a.s., č.ú. 1692953017/3030, IBAN: CZ9230300000001692953017, BIC: AIRACZPP; případně prostřednictvím platební brány PayPal ve prospěch PayPal účtu „Aleš Zelinka“, ID:
7LD6ZABQKSMW2 uzavíráte s Alešem Zelinkou, nar. 16.1.1991, bytem Zámecká 838, Koryčany, darovací smlouvu podle českých právních předpisů ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012. Sb.

Za všechny Vaše příspěvky předem děkuji.