Původ ekzému

Síra dočasně nedostupná, aneb Jak si ekzém přivodil astma.

Tento článek vyšel v původní verzi pro blog.idnes.cz

Předmluva: Celý článek je spojením jak poměrně nedávných, tak i dřívějších vědeckých poznatků a jako takový je mou osobní hypotézou, mým názorem na danou problematiku. Článek primárně pokrývá původ ekzému, jak ho chápu, nicméně dokáže poskytnout nový náhled i ke spoustě jiných onemocnění či zdravotních obtíží. Článek není lékařským prohlášením, ani žádné nenahrazuje. Jakékoliv nezávazné doporučení zde v článku, nebo změnu Vašeho životního stylu či stravy z vlastní iniciativy konzultujte se svým ošetřujícím lékařem.

Pokud se budeme bavit o látkách pro tělo nezbytných, tak kromě vody, kyslíku a živin, by mnohé napadly vitamíny, minerály, snad ještě stopové prvky. Ale síra? Vždyť ta leda smrdí když se zkazí vajíčka, díky ní čpí česnek, jsou nějaké sirné prameny, páchnou po ní kanály… K čemu by ovšem mohla být člověku dobrá a proč je tak důležitá pro naše zdraví?

Odkud tělo bere síru

Ještě než se dostaneme k nezbytným sloučeninám v lidském těle kde je síra nezbytná, bylo by dobré říct odkud ji tělo bere. Pokud pomineme okrajové zdroje jako jsou minerální sirné vody (s obsahem aniontu SO42-), některé doplňky minerálů ve formě síranů(v ČR téměř nepoužívaná forma) a zvláštní potraviny jako zmiňovaný česnek, tak většina síry v lidském těle pochází z bílkovin, z aminokyselin methioninu a cysteinu. Pro správné fungování přeměny a zpracování těchto aminokyselin potřebuje tělo dostatek vitaminů B6, kyseliny listové = vit. B9 a B12.1 Pokud některý z nich chybí, může tělo trpět nedostatkem methioninu a nedostatečnou methylací, nebo tělo může brát síru pouze z cysteinu a v těle dochází k hromadění homocysteinu. Zjednodušeně můžeme souvislost přeměn naznačit takto methionin ↔ homocystein ↔ cystein.
Zde jsou kritickou skupinou vegetariáni a vegani, kterým zpravidla chybí vit. B12 a těhotné a kojící matky, kde je během těhotenství velká potřeba kyseliny listové, také epileptici, neboť některé léky snižují množství kys. listové v krvi. Také lidé s mutací genů pro enzym MTHFR, kteří potřebují vyšší dávky kyseliny listové a přirozeně trpí hromaděním homocysteinu v těle.2 Dále lidé se špatným zažíváním nevstřebávají B12 díky chybějícímu kofaktoru či jinému složení střevní mikroflory.

Pro dostatek síry jsou tedy nezbytné 3 vitaminy B – B6,B9,B12 a vyvážený příjem bílkovin. Pokud jsou ekzém nebo alergie způsobené nahromaděným homocysteinem, může zlepšení po užívání dostatečného množství vitamínů nastat až po několika měsících či roce. Časté zlepšení potravinových alergií či ekzemu během těhotenství může být dle mého názoru částečně způsobeno užíváním doporučených zvýšených dávek kyseliny listové (400 – 800mcg po dobu cca 1. roku), čímž se zlepší odbourávání homocysteinu.
Potraviny bohaté na síru jsou maso, ryby, mořské plody, škeble, vejce, česnek, cibule,pórek, košťálová zelenina – květák, brokolice(nevhodná pro lidi s ekzemem, viz dále), zelí aj.3 Jako doplněk může pomoci i sirná minerální voda, je ovšem důležité jen velmi malé množství u vysoce mineralizovaných vod, a také znát celkové složení minerálů a iontů.
(pozn.: při těžkých stavech ekzému, astmatu či farmakorezistentní epilepsie je možné zvážit i užívání samotného l-cysteinu nebo N-acetyl-cysteinu)

Životně důležité sirné sloučeniny

Vyjmenovávat mnoho by způsobovalo více zmatku než užitku, pro pochopení metabolické souvislosti napříč různými nemocemi, což je smysl tohoto článku, je potřeba si uvést alespoň tyto

cholesterol sulfát – stimuluje produkci fillagrinu4, jehož nedostatek je spojen s narušenou kožní barierou a atopickým ekzemem

– je produkován červenými krvinkami a je nezbytný pro funkci jejich membrán a chrání je před hemolýzou → nedostatek sulfátů a souvislost s anémií

– je součástí výstelky cév, zajišťuje jejich „hladkost“ a zabraňuje prosakování

– je součástí všech buněčných membrán a některých buněčných organel

– přes jeho naprostou nezbytnost se z cholesterolu chybnou dedukcí stal zdravotní démon, kterému je třeba se vyhýbat. Alternativní teorie zvýšeného cholesterolu5 však může být v tom, že tělo má z nějakých důvodů narušenou tvorbu sulfátů a tedy i tvorbu cholesterol sulfátu. Užíváním statinů, které cholesterol omezují se pravděpodobně nedostatek cholesterol sulfátu ještě prohlubuje, což je vidět například na vedlejších účincích, kdy dochází k rupturám pojivových tkání a horším stavu kloubů.
mucopolysacharidy GAGs – jsou řetězce sacharidů, většinou s navázanými sulfátovými skupinami
HSPG heparan sulfát proteoglykát – slouží jako zásobárna cukru – glukozy nejen v mozku, díky sulfátovým skupinám nepožkozuje nervy a proteiny, samotná glukoza ano →vznik neuropatie při cukrovce.

– epileptici pravděpodobně nedovedou „skladovat“ glukozu tímto způsobem a proto je jejich mozek náchylnější na výkyvy krevního cukru a náročnější na pravidelnost stravy, a toto může být důvod proč jim pomáhá keto dieta.

KS keratan sulfát – nachází se v kloubech, rohovce a v plicích které chrání před zánětem6

Chondroitin sulfát – součástí chrupavek

Dermatan sulfát – nachází se v pokožce, účastní se hojení ran7

Bez dostatku sulfátů se tedy neobejde správně fungující kůže a pojiva, ale taky všechny krevní buňky, plíce a mozek.

Enzym (e)NOS – doktor Jeckyll, mistr Hyde

Řekli jsme si, že tělo bere síru z bílkovin, z aminokyselin methioninu a cysteinu, zároveň taky že v těle je síra nezbytná pro mnoho látek ve formě sulfátů. Aminokyseliny však dokáží tělu poskytnout pouze thiolovou skupinu (spojení síry a vodíku, – SH), případně sirovodík (H2S)8, které na sulfátovou skupinu (-SO4) teprve musí být přetvořeny. Tuto přeměnu, syntézu sulfátu v těle pravděpodobně zajišťuje enzym NOS – Nitric oxide synthase – Syntáza oxidu dusnatého.9 Říkáte si, měla tu být řeč o síře a sulfátech, tak co tu dělají oxidy dusíku? Tento enzym dle všeho zvládá oboje a podle toho jak se chová může tělu prospívat, ale také způsobit spoustu nejrůznějších zdravotních potíží mj. migrénu.
Původně se s tímto enzymem pojila velká sláva, když v roce 1998 dokonce získali Louis J. Ignarro, Robert F. Furchgott a Ferid Murrad Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu za objev týkající se oxidu dusnatého jako signální molekuly v kardiovaskulárním systému(pozn.:NO rozšiřuje cévy, snižuje krevní tlak aj.). Od té doby se na oxid dusnatý pohlíželo jako na zázračnou a zdraví prospěšnou látku, která má velký léčebný potenciál a nejen Louis Ignarro na tom založil velký byznys10 11 12.
Novější výzkumy a hypotézy však ukazují, že primárním úkolem enzymu NOS v těle je syntéza sulfátů pro nejrůznější tkáně, pro mozek, pro slinivku a krevní buňky a k syntéze oxidu dusnatého – NO se enzym uchyluje v době nejrůznějších krizových situací (např. nedostatek cholesterolu), nemocí aj. Zvýšená produkce NO nastává při změnách počasí, při nízkém tlaku vzduchu, při vlhkém a větrném počasí.13 Stejně tak je NO uvolňován v reakci na horko 14(pozn.: mimo ekzém je NO také mediátorem bolesti1516, proto pravděpodobně při změnách počasí bolí stará zranění, zvýšená tvorba NO v mozku nejspíše může za bolesti hlavy aj.)

Vápníková dominance, tvrdá voda, migrény a melatonin

Už od mala jsme se nejen ve škole ze všech stran dovídali jak je vápník důležitý, zdravý, nezbytný pro růst kostí a zubů. Což je samozřejmě pravda, jenže co když už kosti nám dál neporostou, zuby máme všechny, a pokud ne, tak to není z důvodu že by nám měli ještě nějaké vyrůst? Co když máme vápníku přebytek? Velmi zjednodušeně v těle existují dvě dvojice minerálů jejichž příjem i vylučování je provázané. Je to sodík – draslík a vápník – hořčík. A pokud z nějakého důvodu máme vyšší spotřebu hořčíku (např. stres) nebo máme dlouhodobě zvýšený příjem vápníku oproti hořčíku, máme v těle hormonální nerovnováhu, nastává stav, který jsem pro účely tohoto článku nazval vápníková dominance. Během tohoto stavu dochází vápníkem k ovlivnění enzymu NOS skrze calmodulin ve prospěch produkce oxidu dusnatého – NO a omezení produkce nezbytných sulfátů. Vápníková dominance nemůže být zaměňována s hyperkalcémií, neboť se zde jedná především o dominanci vápníku ve tkáních – kůži, mozku, cévním endothelu aj., nikoliv v krvi v séru. Vápníková dominance se může dočasně v různých tkáních lišit – nižší hladina hořčíku v mozku vlivem stresu, konzumací alkoholu, ve svalech náročnou pohybovou aktivitou, v kůži – práce s vápnem, vápencem, křídou, mytí ve velmi tvrdé vodě, aj.

Není tvrdá voda jako tvrdá voda – proč koupání v moři ekzematikům většinou prospívá a koupání v tvrdé vodě zpravidla škodí a je rizikovým faktorem pro vznik ekzemu u dětí17? Vždyť moře je z pohledu množství obsažených minerálů ještě výrazně „tvrdší“ než běžně tvrdá kohoutková voda. → Je to dle mého názoru právě o poměru vápník:hořčík. Mořská voda má v průměru poměr 1:5,15 18 a obsahuje tedy násobně více hořčíku než vápníku, tak běžná tvrdá voda např. v Praze má poměr Ca:Mg cca 7,5:1 ! 19 Dalším důvodem může být i obsah sulfátů v mořské vodě, kde dominují, kdežto u kohoutkových vod výrazně převažují uhličitany.

Migreny a PMS O tom, že nadbytek NO způsobuje migrény, jsou první známé poznatky už z dob Alfreda Nobela, kdy pracovníci v jeho továrnách na dynamit, nitroglycerin trpěli po dobu pracovního nasazení migrénami a bolestmi hlavy20. Stejně tak jsou dle mého názoru způsobeny migrény z vnitřní příčiny, kdy NOS produkuje převážně NO, proto mnohdy pomůže dostatečné doplnění hořčíku, který enzym „přepne“ zpět (zhoršení migren může být smogovou situací a konzumací dusitnanů/dusičnanů). Podobně u premenstruačního syndromu může pomoci hořčík k omezení tvorby NO, případně melatonin21.

Alergie:Při uvolňování histaminu z žírných buněk hrají roli hladiny hořčíku a vápníku, při vyšších hladinách vápníku, resp. nižších hladinách magnesia je množství uvolněného histaminu větší.22

Epilepsie: Vápníková dominance (= nedostatek hořčíku) je konvulzivní – vyvolávající záchvaty – sama o sobě23. Dle mého názoru za mnohými epileptickými záchvaty stojí vápníková(resp. hliníková dále) dominance tím, že „přesvědčí“ NOS (eNOS v cévách ale především nNOS v mozku) skrze calmodulin aby, místo produkce sulfátů, zahájil produkci oxidu dusnatého – NO. Oxid dusnatý, resp. jeho následné produkty (peroxynitrit, methemoglobin, dusičnany), pak způsobí dušení nervových buněk, které nedokáží bez kyslíku a energie udržet svůj potenciál a vydávají silný výboj do svého okolí, pokud je takových buněk více, celá oblast, nastává epileptický záchvat. U zdravých lidí se o „čištění“ mozku od odpadu, jako je NO a jeho produkty, stará spánkový hormon melatonine24. U vápníkově dominantího mozku, případně intoxikovaného hliníkem, už to pravděpodobně nestíhá, navíc v dnešní době má spousta lidí narušenou produkci melatoninu – spaním při světle, modrým světlem (studená bílá) před spaním aj.
Teď epileptici, kteří to čtou řeknou „Ale já mám hladinu hořčíku v pořádku!!“ (My mother had me tested!). Trik, nebo smutný vtip, je v tom, že hladina hořčíku v krvi nemusí reflektovat skutečnou hladinu hořčíku v mozku, ani případnou intoxikaci kovy chovající se v mozku jako vápník – viz dále.

Zajímavost: těžké stavy asthmatu se řeší intravenozním podáním sulfátu hořčíku.25 Tím se v těchto případech současně řeší dvě roviny téhož problému – vápníková dominance i akutní nedostatek sulfátů v těle.

Pokud byste teď dostali nápad doplňovat hořčík pomocí doplňku stravy, NIKDY jej nedoplňujte pomocí citrátu hořčíku (citronan hořečnatý, magnesium citrát, hořečnatá sůl kyseliny citronové) Citráty, i kyselina citronová v potravinách, zvyšují vstřebatelnost hliníku z vody i z potravy262728, ten se pak místo vápníku ukládá v tkáních a místo abyste vápníkovou dominanci odstranili, tak si ji v dlouhém období kvůli hliníku přivodíte.

Je vhodné pít filtrovanou vodu z kohoutku a dbát na příjem hořčíku z přírodních zdrojů – zelené potraviny – salát a listová zelenina, řapíkatý celer, chlorella, mladý zelený ječmen, mák, hořká čokoláda (problematická u lidí s nedostatkem zinku), oříšky a semínka ( s obezřetností ). Občas doplnit minerální vodou s vhodným poměrem Mg:Ca. Lokálně do kůže a svalů je vhodné hořčík doplňovat koupelí v mořské vodě, aplikací hořčíkového oleje aj.

Chronická otrava kovy aneb Vápníková dominance bez vápníku

Dnešní moderní „západní“ medicina řeší pouze akutní otravy těmito kovy, ale dlouhodobé vystavení nízkým hladinám těchto kovů nepovažuje za relevantní možnou příčinu chronických onemocnění. I když v odborném prostředí (i v českém) již opatrně zaznívají informace o možných souvislostech, stále je to daleko k opatřením v lékařské praxi.29 30

Spousta kovů, které v těle nemají žádný původní a prospěšný biologický význam a které se vyskytují v malém množství kolem nás, se v těle chovají jako vápník. Dovedou nahradit vápník v mozku, v kostech i kloubech. A v podstatě kdekoliv kde má vápník svoji biologickou funkci. Řekli jsme si že NOS pokud je navázán na calmodulin, tak přestává produkovat sulfáty a spouští produkci nitrátu. Kovy které se dovedou do jisté míry chovat jako vápník – Al,Hg,Pb,Cd, aj. Z nichž např. hliník má desetinásobně vyšší afinitu ke calmodulinu, než samotný vápník31
Tato akumulovaná „vápníková“ dominance se ovšem zvýšeným příjmem hořčíku napravit nedá.
Rtuť – únavový syndrom, podrážděnost, nespavost, nesoustředěnost, ztráta vlasů

– rizikové skupiny – lidé s velkým množstvím amalgamových plomb, zubní lékaři (ekzem v oblasti obličeje a uší), lidé kteří přišli do kontaktu s rozbitými úspornými zářivkami a trubicovými zářivkami, aj.
Hliník – epilepsie, porucha pozornosti, alzheimer, demence
– rizikové skupiny – lidé s dlouhodobě vysokou hladinu parathyroidního hormonu, svářeči a kovoobráběči, předčasně narozené děti, lidé na dialýze nebo dlouhodobé nitrožilní výživě, lidé dlouhodobě užívající citráty32,
– pozn.: hliník,ekzém a očkování – v ČR je lékařskou praxí, že dítě s projeveným atopickým ekzemem není očkováno, případně je očkováno v pozdějším věku z důvodu možného zhoršení. Důvod proč většina očkování (kromě MMR) zhoršuje ekzém je dle mého názoru ten, že kvůli vpravenému hliníku je v těle dočasně zvýšena produkce NO a zesílená imunitní reakce a také, že hliník je z těla vylučován pomocí křemíku, který tělo může brát mj. z pokožky, kde je křemík důležitý pro udržování vlhkosti a pevnosti pokožky.
Olovo – diabetes 2. typu33 a vysoký tlak34, agresivita, náladovost
– riziková skupina: sportovní střelci 35, policisté a vojáci, lidé pracující ve výrobě baterií

Bohužel množství v těle je tak nízké, že jediným způsobem jak vystavení toxickým kovům zpětně zjistit je analýza vlasů. Případně symptomaticky po vyloučení jiných příčin, nebo dle pravděpodobného a možného vystavení těmto toxinům v minulosti.

Zbavit se zátěže kovů je běh na dlouhou trať. Tak jako se v těle roky hromadily, tak bude i nějaký čas trvat, než se vyloučí. Pomoci s detoxem od kovů může tekutý křemík, řasy jako atlantic dulse, spirulina, přípravky kurkumy s piperinem (u ekzemu může dělat problémy), koriandr, petržel, nebo přípravky na bázi (nano)zeolitů – klinotptilolitů jako je TRS aj.

Zajímavost
Železo – „Ok, máte pravdu, železo má biologickou funkci“
– železo má svou biologickou funkci, je však vždy vázáno v komplexu – v hemu krevního barviva, případně ve ferritinu, pokud není, je také „toxické“ a dokáže také narušovat rovnováhu těla ve prospěch tvorby NO →Speciální doplňky stravy se železem užívejte jen na základě lékařského vyšetření (nízké hladiny ferritinu) , pokud má tělo železa dostatek, můžou tyto doplňky paradoxně zhoršit jak anemii tak ekzem či epilepsii.

Kam nechodí slunce…

Tato část bude bez teoretického zázemí. Přímé výzkumy vlivu světla na tvorbu sulfátů mi nejsou známy, tak doplním alespoň poznatky z terapií světlem, které dle mého názoru mají souvislost.
Už je poměrně známé, že tělo potřebuje slunce, UV záření, aby mohlo produkovat vitamin D3. Světlo potřebné pro syntézu sulfátů ale není UV záření, pravděpodobně leží ve viditelném spektru – červená barva 633nm a blízké infračervené záření 830nm36. Takže pro zlepšení stavu pokožky se není potřeba vystavovat slunci přímo, ale stačí i za oknem, které odfiltruje většinu UV záření.

Spojení vlivu světla na lidský mozek je poměrně dobře známo a popsáno s fyziologickým probouzením těla i mozku pomocí modrého světla a naopak uklidnění a podpora tvorby spánkového hormonu melatoninu za přítomnosti červeného světla.37
V dnešní době se však člověk pravidelně, každodenně nevystavuje slunci, navíc ze svého života vyřadil intenzivní a pravidelný zdroj červeného světla, a sice oheň. Pryč jsou sezení kolem ohně, táboráku, či vysedávání po večerech u otevřeného krbu. Světla používaná v domácnostech jsou navíc spektrálně nespojitá a s malou intenzitou červené barvy. Zpravidla v domácnostech dominuje modré světlo ze studené bílé.

Intolerance na jídlo, nebo jen kritický nedostatek zinku ?

Zinek má v těle spoustu funkcí, je obsažen ve více než 300 enzymech, je nezbytný pro syntézu mužských pohlavních hormonů, pro činnost jater i pro zdraví pokožky. Pokud budeme brát souvislost s ekzémem a alergiemi je na vícero frontách. Jednak slouží pravděpodobně jako nezbytný nosič sulfátové skupiny, také slouží jako pohotovostní rezerva a transport cysteinu pro enzym (e)NOS – Zn(Cys)4, a v neposlední řadě zinek zabraňuje uvolňování histaminu (spouštěč alergické reakce) 38 39z žírných buněk!


Zinek se v těle příliš neukládá a musí být pravidelně přijímán z potravy
U ekzematiků se často setkáme s tvrzením že „pomohlo vysadit lepek (nebo všechny obiloviny), soju, mléko, vejce, cukr“ a to i za předpokladů že na lepek ani mléko nebyla nikdy lékařsky zjištěna alergie. Čím to tedy může být, že vynechání těchto potravin, ekzematikům i tak pomáhá?

Je to nejspíše proto, že metabolismus cukru je náročný na zinek a ostatní vyjmenované věci jako soja, lepek, mléko, celozrná mouka zhoršují vstřebávání zinku v trávicím traktu.

Zdrojem zinku jsou játra a vnitřnosti, hovězí maso, ústřice, škeble, dýňová semínka.

 

Estrogenem vyvolaná vápníková dominance

Estrogen (estradiol) dokáže stimulovat NOS k produkci NO díky zvýšení vápníkových iontů uvnitř buněk40 – tzn. vápníkově dominantní tkáň, kde nedochází k dostatečné syntéze sulfátů. Zde je tedy zřejmá souvislost estrogenu s ekzemem. Pro ekzém způsobený nadbytkem estrogenů je charakteristický výskyt okolo očí, úst a pod nosem.

I přirozené hormonální změny u žen mohou způsobit vyvolaný nedostatek hořčíku, u ekzému a souvisejících onemocnění je však třeba dbát na omezení nadbytku estrogenu v těle. Zde je například vhodné snížení nadváhy, pravidelný pohyb – raději rychlá chůze, či silová cvičení než běh. Vhodné je taky optimalizovaní metabolismu estrogenu ve střevech. K tomu je vhodná vláknina z mletých lněných semínek (pro obě pohlaví). U žen je pak možné na optimalizaci hormonu zavést do stravy střídavou konzumaci 4 druhů semínek v závislosti na průběhu ženského cyklu – tzv. seed cycling.41

Nutno poznamenat, že tak nepůsobí estrogen vždy, důležité je množství volného estrogenu a poměr estrogenu:progesteronu a další faktory. Jedním z dalších faktorů jsou estrogeny z prostředí kolem nás, takzvané xenoestrogeny42. Xenoestrogeny jsou látky, které se v těle chovají jako estrogen a můžeme je najít v měkčených plastech (např. PVC), v účtenkách z termopapíru43, v barvách, ve vnitřním potahu plechovek a konzerv, v kosmetice a drogerii – parabeny44, ftaláty, aj.
Je vhodné se v maximální míře těmto produktům vyhnout. V ČR se touto problematikou zabývá např. Svět Non Toxic, z.s.45

Zajímavost: Dnes už je medicínsky uznaná epilepsie způsobená ženskými hormony – tzv. katameniální epilepsie46, nicméně „léčena“ je hormonálně snižováním poměru estrogen:progesteron, případně nasazením hormonální antikoncepce. Bez toho aby byl brán v potaz hormonálně vyvolaný nedostatek hořčíku, zvýšená tvorba NO a nedostatek HSPG a tedy tímto způsobem vyvolané dušení nervových buněk.

Zaneprázdněná játra, měď, kvasinka a estrogen

Stav jater se odráží na pokožce, játra odbourávají spoustu přijmaných i tělem vytvářených látek. I odbourávání estrogenu je závislé na funkčních játrech. Játra mohou být zaneprázdněna kvůli alkoholu, užívaným lékům, ale také například kvůli vysokému množství mědi – to je zpravidla způsobeno dlouhodobým nedostatkem zinku. Zlepšení funkce jater pro odbourávání estrogenu je tedy další z přínosů zinku k léčení ekzemu. Pomoci zlepšit játra může také ostropestřec mariánský. A pro vylučování toxinů a nadbytečného estrogenu může být vhodný calcium d-glucarate.

Pozn.: lidé, kteří mají játra přetížena nadbytkem mědi zpravidla špatně snáší čokoládu, která je u nich spouštěčem ekzemu.

Kvasinka a estrogen – kvasinky, jako např Candida albicans, mají metabolismus, který je náročný na spotřebu zinku a navíc vylučují toxiny, které nadměrně zatěžují játra47, čímž dle mého názoru můžou vyvolat velkou estrogenovou dominanci, případně endometriosu.

Aspirin, rajčata, ekzem, astma.. jak se to rýmuje?

Opět zdánlivě nesouvisející věci, přesto mají společný aspekt a to je vliv kyseliny salicylové na lidský organismus. Kyselina salycilová (nebo také acetylsalicylová) je obsažena v aspirinu ale také v mnohé zelenině – výrazně právě v rajčatech; ovoci a koření. Působení spočívá v tom, že kyselina salicylová brání navázání sulfátů na mucopolysacharidy48, také negativně ovlivňuje utváření chondroitinu, hyaluronanu a keratinu49, čímž pojivové tkáně (nejdříve pozorovatelné právě na plicích a kůži, později v kloubech) ztrácí pružnost a odolnost. Ostatně astma vyvolané užíváním aspirinu je již vědecky popsáno.5051

Informace s tím, které ovoce zelenina a koření obsahují více a méně kyseliny salicylové tak ocení především maminky malých dětí s ekzemem či asthmatem → více zde5253. Z pohledu ekzematika je třeba sledovat i osobní drogerii a kosmetiku, neboť často obsahují různé salicyláty také.

Křemík jako (nejen) kožní pojivo

V lidském těle se nachází přibližně 7 gramů křemíku.54 Křemík je nezbytný pro zdraví kloubů, nehtů, vlasů, kůže, nervů a mozku, slinivky aj. Křemík zhutňuje pojivové tkáně a předpokládá se, že navázáním na sulfátové skupiny vytváří síť z mukopolysacharidů,55 což je nezbytné pro udržování vlhkosti v pokožce.56 Také zvyšuje nepropustnost cévního endotelu a tím brání pronikání tuků do cév.57 Dlouhodobý nedostatek křemíku se projevuje přecitlivělostí pokožky na chlad.


Biologicky dostupná varianta křemíku je ve formě doplňku stravy kyselina křemičitá ( stabilizovaný vodný roztok ), případně podobný tekutý doplněk stravy methylsilantriol5859 jako varianta doplnění křemíku je taky pití čaje z přesličky rolní a kopřivy dvoudomé a také jejich vnější užití. Vhodné mohou být i minerální vody s obsahem křemíku.60 U nich však dbejte ať mají vysoký poměr Mg:Ca, a na to, že celkově vysoká mineralizace není vhodná dlouhodobě k běžnému pití. Potřebný křemík je také nejspíš důvod, proč některým ekzematikům pomáhá mýdlo s ovsem a ovesné či křemičité koupele.

Ekzem jako autoimunitní onemocnění?

Ano i ne. U ekzemu často imunitní systém reaguje na buňky kůže a vznikají záněty. Jenže jedná se pravděpodobně o oslabené buňky s poškozenou membránou, s nefunkčními lysozomy, omezenou autofagií a plných „buněčného smetí“61 a toxinu z prostředí62 či drogerie63, a především velmi často skutečně napadených bakteriální infekcí64 . Z pohledu těla je pak oblast s ekzemem „na odpis“. Takže tělo napadá sice vlastní tkáně, ale z objektivních důvodů. Nejde o onemocnění ryze autoimunitní, kdy bílé krvinky (t-leukocyty) jsou z „neznámého“ důvodu naučeny k tomu aby napadaly konkrétní tkáně – jako například myelinové obaly nervových tkání u roztroušené sklerozy; myasthenia gravis, kdy je napadáno kosterní svalstvo; aj.

Kortikoidy jako léky potlačující reakci imunitního systému mají svůj význam. Především v akutní fázi, v některých případech mohou i zachránit život. Mají však mnoho závažných nežádoucích účinků při dlouhodobém užívání a neřeší příčiny nemocné kůže – (chybějící sulfáty, synteza GAGs, nedostatek křemíku, zinku, zánětlivé faktory aj.). Po vysazení kortikoidů se zpravidla ekzem vrací, někdy i v horším stavu, případně se přidá tzv. red skin syndrome a člověk je nucen léčbu kortikoidy podstupovat dál. Z pohledu farmaceutických firem ideální zákazník.

Je proto nasnadě, že se dnes bude stále více prosazovat zařazení ekzemu mezi autoimunitní onemocnění, respektive relativizování definice autoimunitních onemocnění65, aby tam ekzem spadal, aby se obhájilo používání kortikoidů, případně celoživotní užívání nových selektivních immunosuppressantů66 BEZ pátrání po skutečné příčině, a aby zanikala lidem z mysli očividná metabolická souvislost ekzemu s asthmatem, anémií, ale taky s některou z epilepsií, s diabetem a artrozou.

K rozvoji ekzemu kromě zde uvedených důvodů přispívají i faktory, které obecně zvyšují zánětlivé prostředí v těle – např. vysoký obsah sacharidů ve stravě na úkor tuků, velká četnost jídel během dne (moderní rady „jezte 6x denně“) a konzumace sladkých nápojů během dne, konzumace transmastných kyselin – průmyslově ztužené rostlinné tuky, v rámci konzumovaných tuků vysoký poměr omega 6:omega3, nadváha a vysoký poměr tukové tkáně67, který zvýrazňuje estrogenovou dominanci, aj.

Slovo závěrem

Přes všechny metabolické a stravovací příčiny ekzemu je nutné vždy mít na paměti, že akutní ekzem je především zánětem kůže a tak k němu i přistupovat. Pouhé nepřetržité promazávání a zvlhčování místa ekzemu může samotný zánět udržovat či zhoršovat. Ať už je místo ekzemu napadeno bakteriální infekcí – staphylococcus aureus, staphylococcus pyogenes aj., kvasinkou, plísní nebo virovou infekcí – herpes viry, tzv. sedmá nemoc aj.; je potřeba řešit zároveň vnitřní příčinu a zároveň kůži pravidelně ošetřovat jemnými protizánětlivými a desinfekčními roztoky a mastmi (propolisová mast nebo tinktura, heřmánkový odvar a masti, řebříčková mast a odvar, česneková tinktura, octový roztok, velmi slabý hypermanganový roztok, velmi slabé desinfekční koupele68 – které však mají určitá pravidla, koupele v mořské vodě aj.)

Tento článek má nabídnout možnou odpověď na příčinu většiny ekzemů, pomoci lidem trpícím atopickým ekzemem vidět související nemoci a vnímat své zdraví komplexně. I přes okrajové výjimky věřím, že tyto informace pomohou velké většině pacientů řešit skutečnou příčinu jejich problémů a znovu nalézt své zdraví.

Velké poděkování patří Christopherovi Arielu Shawovi, díky jehož pracím jsem začal lépe chápat širší souvislosti fungování lidského těla a byl díky němu nadšen natolik, abych tyto a další poznatky presentoval široké veřejnosti. Největší poděkování však patří Stephanie Seneffové, jejíž převratné hypotézy a geniální dedukce v oblasti sulfátů a zdraví člověka jednou budou, jak věřím, náležitě doceněny.

S přáním pevného zdraví

 

Aleš Zelinka

Post Scriptum:
Ještě by k tomuto tématu neměla zapadnout problematika artritidy nebo špatného stavu kloubů u starých lidí. Skoro každý jistě vzpomene na reklamy na „zázračné“ přípravky na klouby – Chondroitin sulfát, Glukosamin sulfát a MSM (methyl-sulfonyl-methan). Jedná se také o sirné sloučeniny které jsou zodpovědné za pružnost a odolnost chrupavkové tkáně. V případě jejich dodání zvenčí se obchází příčina problémů. U starých lidí to bude nejspíše nahromaděný hliník, který narušuje tvorbu sulfátů a vytěsňuje křemík z pojivových tkání. Starší lidé také méně chodí na slunce. Zhoršovat to může i užívaný aspirin či statiny. Všeobecně u lidí s artritidou za tím může být i problém s cysteinovým cyklem a zinkem nebo nedostatkem křemíku.

PS2:
Mnohý český čtenář zajímající se o zdraví a zdravý životní styl se zmínkou homocysteinu zbystřil a vzpomenul si na českého lékaře MUDr. Karla Erbena. Ten část své kariéry (1999 – 2018) strávil bojem a osvětou, že je to právě nahromaděný homocystein, který je zodpovědný za civilizační choroby, neplodnost, ekzem, asthma, vznik alergií a poruch imunity.69 70 Často se v průběhu let setkal se zesměšňováním své práce i osoby71, přesto se nenechal odradit a stále touto alternativní cestou pomáhal svým pacientům. A i když jsme si ukázali, že u homocysteinu tato problematika sice často začíná, ale rozhodně nekončí, tak i přesto má pan Erben můj obdiv.

[20] IGNARRO, Luis, Program Ano NO, přeložila Z.Jungwirthová, Praha: Práh, 2005, 204s., s.18-19.

[49] RAINSFORD D. Kim, Aspirin and Related Drugs, CRC Press, 2004, 800s., s284-285.